ไทยพับลิก้า: คุยกับ “โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” เรื่องสังคมไทยในยุค “เกิดน้อย ตายยาก ย้ายถิ่น”

ดร.โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 ให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตประเทศไทยจากภาวะ “เกิดน้อย ตายยาก และย้ายถิ่น” ปรากฏการณ์ที่กำลังบั่นทอนความมั่งคั่งและความเข้มแข็งของประเทศไทย

งานวิจัย: การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

เขียน: ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศรินทร์ เกรย์, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, จรัมพร โห้ลำยอง, ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญ ไข่เขียว
เผยแพร่: กันยายน 2559

1 7 8 9 10