งานวิจัย: สถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพ ความมั่นคงและการศึกษาทางด้านอาหาร พร้อมแนวทางการแก้ไข

ผู้เขียน: ประภาพร ขอไพบูลย์, โอปอล์ สุวรรณเมฆ, ธำรงค์ เมฆโมรา, ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ, วริพัสย์ อารีย์กุล, พัชนี อินทรลักษณ์, อรสา จงวรกุล, สายันต์ รวดเร็ว, วรพจน์ ฤทธิ์ดี, อมรพันธ์ ลูกอินทร์, นันทินี ศรีสุภัทรวนิช, วาลิกา สนองคุณ, รัษวรรณ อภิลักขิตกาล, วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
เผยแพร่: พฤศจิกายน 2551

รายงาน: ผักปลอดภัย? กลไกการควบคุมที่หายไป

ผักนับเป็นอาหารหลักสำคัญอย่างหนึ่งที่มีการบริโภคกันอย่างมากในวงกว้าง ทุกวันนี้กระแสความนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพช่วยส่งเสริมให้ผู้คนจำนวนมากหันมาบริโภคผักกันมากขึ้น คำถามที่ตามมาก็คือ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผักที่เราบริโภคนั้นปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนด้วยสารพิษที่ส่งผลร้ายแทนที่จะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างที่คาดหวัง

ข่าวรอบรั้ว: สร้างความมั่นคงทางอาหาร “จากเมล็ดพันธุ์ สู่จานข้าว” ด้วยงานวิจัย สกว.

ในช่วงระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางกับการยกระดับเป็น “ครัวโลก” และศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาคเอเชีย แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก กลายเป็นความท้าทายของเกษตรกรยุคใหม่ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

1 3 4 5 6