อินโฟกราฟิก: ทำไมไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลาง

กว่า 20 ปีมาแล้วที่ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลาง และยังก้าวไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลาง หนึ่งในข้อเสนอที่จะทำให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางนั่นคือการลงทุนด้านนวัตกรรม และยกระดับคุณภาพแรงงานของไทย แต่ผู้ประกอบการไทยมีการลงทุนด้านนวัตกรรมไม่มากนัก และคุณภาพของแรงงานไทยยังมีข้อจำกัด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ‘ทำไมไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลาง’ ได้จากอินโฟกราฟิกชิ้นนี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ‘ทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย’ ได้ ที่นี่